వినోదాల విళంబి

అది శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, శ

Read More

సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో నివాసించేవారిలో ఈ లక్షణం ఉంటుంది

సాధారణంగా సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ ని సముద్రంతో పోలూస్తూంటారు..ఎందుకంటే దాని ల

Read More

సరోగసి అంటే ఏమిటీ..? సరోగిసి గురించి చట్టం ఏం చెప్తోంది..?

ఈమధ్య కాలంలో   సరోగసి ద్వారా తల్లి అవుతున్నవారు అధికం అవుతున్నారు. 

Read More